HISTÓRIA FIRMY

Firma V+S Welding, s.r.o. bola založená v septembri 2006 ako rodinná, výrobná a dodávateľská spoločnosť. Začínala s 3 zamestnancami a v súčasnosti firma poskytuje prácu cca 150 kvalifikovaným a vysoko motivovaným pracovníkom. V priebehu desiatich rokov trikrát menila miesto výroby, a to predovšetkým z kapacitných dôvodov.

naša priorita: flexibilita a kvalita

Predmetom činnosti spoločnosti V+S Welding, s.r.o. je strojárenská výroba, kovoobrábanie a zámočníctvo s orientáciou na B2B trhy. Svojou výrobou sa zameriava predovšetkým na tri segmenty: výrobu bankomatových skríň rôznych bezpečnostných tried (CEN III, CEN IV, GAS-EX, atd.), výrobu jednotlivých komponentov poľnohospodárskych strojov a výrobu oceľových konštrukcií a komponentov.

Firma V+S Welding, s.r.o. sa majoritnou väčšinou svojej výroby špecializuje na zahraničný trh, teda na export, a to predovšetkým do Českej Republiky, Nemecka a Rakúska.

Výrobné závody

Nové výrobné priestory - vo výstavbe
Súčasné výrobné priestory
Výrobné priestory do r.2010

Sídlo firmy

V+S Welding, s.r.o., Stöcklova 32/77,
085 01 Bardejov, Slovenská Republika

Prevádzka výroby

V+S Welding, s.r.o., Duklianska 21,
085 01 Bardejov, Slovenská Republika

Kontaktujte nás

vswelding@vswelding.eu
+421 544 881 614

kontaktný formulár