AKOSŤ

Politika akosti firmy

Politika kvality spoločnosti V+S Welding, s.r.o. vychádza zo systému manažmentu akosti. Tieto procesy chápeme ako prepojený a veľmi dôležitý rámec práv a povinností firmy pôsobiacich nielen vo vnútri spoločnosti, ale aj v jej okolí. Náš prístup je aktívny, a preto vieme, že je dôležité chápať tieto procesy komplexne, s ohľadom na všetky naše aktivity, vrátane priebehu všetkých pracovných procesov a postupov. Spoločnosť sa sústreďuje najmä na preventívnu činnosť, zvyšovanie osobnej zodpovednosti pracovníkov, súhrnnú kontrolnú činnosť výrobných postupov, technológií a dodávok (ich vyhodnocovanie a zlepšovanie).

Zásady spoločnosti

Spokojnosť našich zákazníkov.
Realizácia objednávok už od jedného kusu výrobku.
Investície do inovácií, dynamický rast a vývoj podniku.
Spoľahlivosť a presnosť výroby.
Finančná a ekonomická spôsobilosť a bezúhonnosť.
Solídnosť v jednaní.
Dodržiavanie pravidiel ochrany životného prostredia.
Profesionálny prístup, návrh a realizácia optimálnych riešení.
Priebežná a flexibilná kontrolná činnosť vo všetkých fázach výroby.
Podpora komplexného systému vzdelávania pracovníkov.

Spolupracujeme

Spoločnosť V+S Welding, s.r.o. spolupracuje iba s kvalitnými a zavedenými dodávateľmi, ktorých špičkové produkty preverila dlhoročná tradícia. Kooperácia prebieha na báze partnerských vzťahov a vždy s orientáciou na nášho klienta a jeho požiadavky. Nákupy, dodávky aj subdodávky riešime s oprávnenými obchodníkmi, výrobcami a dodávateľmi.

Strategickým ukazovateľom kvality
je spokojnosť zákazníka.

SPOLUPRACUJEME S VÝZNAMNÝMI ČESKÝMI, SLOVENSKÝMI, NEMECKÝMI, RAKÚSKYMI A ĎALŠÍMI ZAHRANIČNÝMI FIRMAMI. REFERENCIE VÁM NA POŽIADANIE RADI ZAŠLEME E-MAILOM.

STANISLAV ŽUMÁR, KONATEĽ SPOLOČNOSTI

Sídlo firmy

V+S Welding, s.r.o., Stöcklova 32/77,
085 01 Bardejov, Slovenská Republika

Prevádzka výroby

V+S Welding, s.r.o., Duklianska 21,
085 01 Bardejov, Slovenská Republika

Kontaktujte nás

vswelding@vswelding.eu
+421 544 881 614

kontaktný formulár