MADORA GP1000-ZZZZ

Odihlovací stroj GP1000-4Z sa používa na ostraňovanie okovín, otupovanie a vyrovnávanie ostrých hrán.

Stroj je rozdelení na 4 jednotky, z ktorých každá vykonáva inú činnosť.

Odihlovací stroj sa používa na:

  • Odihlovanie
  • Zrazenie hrán
  • Zaoblovanie hrán
  • Odstránenie vrstvy oxidu

• Výkon: 33 kW.
• Šírka pracovného stroja: 1000 mm.

Ide o jednostranný suchý proces opracovania. Charakteristickým znakom je strojové odstraňovanie otrepov, okují, zaobľovanie hrán a celková úprava povrchu súčiastok, ktoré najčastejšie predstavujú rôzne výpalky z plazmy, kyslíkového rezania a lasera.
Dosahuje vysokú kvalitu hrán a povrchov súčiastok, rozmerovú presnosť, estetický efekt povrchu.

Rady magnetov v stole

Pre odihlovanie menších dielov je stroj vybavený dvomi radami magnetov (oba šírky 300 mm). Miesto na stole, kde sú umiestnené rady magnetov je vyznačené na kabíne stroja nad stolom.

Agregáty Z s vertikálnymi hlavami

Stroj obsahuje štyri do strán pohybujúce sa agregáty. Na každom agregáte sú na vertikálnych hlavách umiestnené rotačné kotúče pre opracovanie materiálu (9 ks kotúčov na jednom agregáte). 

Tipy kotúčov

Kotúče na hrubé obíjanie strusky (kovové obíjaky na gumových blokoch)

Kotúče na bežné odihlovanie (listy s modrou plsťou)

Kotúče na zaoblenie hrán (max. R=2mm) (pásiky s brusivom)

Kotúče na odstránenie oxidov (drôtená kefa)

Print Friendly, PDF & Email