História našej spoločnosti

O nás - História a vízia firmy

Firma V+S Welding, s.r.o. bola založená v septembri 2006 ako rodinná, výrobná a dodávateľská spoločnosť. Začínala s tromi pracovníkmi
a v súčasnosti firma poskytuje prácu cca. 200 kvalifikovaným a vysoko motivovaným pracovníkom. V priebehu desiatich rokoch trikrát menila miesto výroby a to predovšetkým z kapacitných dôvodov.

Naša priorita: flexibilita a kvalita

Predmetom činnosti spoločnosti V+S Welding, s.r.o. je strojárenská výroba, kovoobrábanie a zámočníctvo s orientáciou na B2B trhy. Svojou výrobou sa zameriava predovšetkým na tri segmenty: výrobu bankomatových skríň rôznych bezpečnostných tried (CEN III, CEN IV, GAS-EX, atd.), výrobu jednotlivých komponentov poľnohospodárskych strojov a výrobu oceľových konštrukcií a komponentov.

Firma V+S Welding, s.r.o. sa majoritnou väčšinou svojej výroby špecializuje na zahraničný trh, teda na export a to prevažne do EÚ – Českej republiky, Nemecka a Rakúska.

Print Friendly, PDF & Email