Obrábanie

Technológia obrábania

• Priemer vretena: D110 mm.
• Pojazdy:
    – X=3000 mm
    – Y=2000 mm
    – Z=1250 mm
    – W=730 mm (výsun pinoly)
• Veľkosť stola = 1800×1400 mm.
• Max. prípustná náložná 
   hmotnosť: 10 000 kg.

• 2 vretena, osa Y.
• Maximálna dĺžka obrobku = 500 mm.
• Maximálny priemer obrobku = 350 mm.
• Maximálny priemer tyče cez vreteno
   D65 mm.

• 1 vreteno.
• Maximálna dĺžka obrobku = 300 mm.
• Maximálny priemer obrobku = 300 mm.
• Maximálny priemer tyče cez vreteno
   D45mm.

• 1 vreteno.
• Maximálna dĺžka obrobku = 670 mm.
• Maximálny priemer obrobku = 380 mm.
• Maximálny priemer tyče cez vreteno
   D65 mm.

• 2 vretena.
• Maximálna dĺžka obrobku = 670 mm.
• Maximálny priemer obrobku = 380 mm.
• Maximálny priemer tyče cez vreteno D65 mm.

• Maximálna dĺžka obrobku = 1250 mm.
• Maximálny priemer obrobku = 380 mm.

• Maximálna dĺžka obrobku = 2000 mm.
• Maximálny priemer obrobku = 465 mm.

• Automatické nakladanie a vykladanie obrobkov.
• Maximálna dĺžka obrobku = 94 mm.
• Maximálny priemer obrobku = 100 mm.

3-osé frézovacie centrum.
• Rozmer stola: 1100×500 mm.
• Pojazdy: X=1000 mmY=550 mmZ=500 mm.
• Max. prípustná náložná hmotnosť: 700 kg.

• Pojazdy: X=890 mm, Y=350 mmZ=225 mm.

• Vŕtanie do maximálneho priemeru D40 mm.
• Dĺžka ramena 1600 mm.

• Vŕtanie do maximálneho priemeru D50 mm.
• Dĺžka ramena 1250 mm.

• Rezanie závitov do M24.

Print Friendly, PDF & Email